No

Iš pradžių žinoma kaip šalių kandidačių darbo grupė, kuri buvo sukurta tam, kad skatintų nedidelio masto praktinį bendradarbiavimą tarp šalių kandidačių ir ES valstybių narių AAI ir sudarytų jam palankesnes sąlygas, (pervadinta) bendroji audito veiklos darbo grupė (BAVDG) buvo įsteigta 2002 m.

2004 m. Ryšių palaikymo komitetas patvirtino BAVDG kaip vieną pagrindinių politikos, vykdomos po 2004 m. gegužės mėn. įvykusios ES plėtros, elementų: jai buvo suteikti įgaliojimai prisidėti prie darbinių ryšių ir bendradarbiavimo tarp Ryšių palaikymo komiteto AAI ir Pirmininkų tinklo (šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių) plėtojimo.

BAVDG remia Pirmininkų tinklo veiklą, teikdama jam profesines, organizacines ir technines konsultacijas bei paramą Ji teikia Ryšių palaikymo komitetui metinę ataskaitą dėl visos nedidelio masto audito veiklos lygio ir pobūdžio.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su:

Dragos Budulac, Rumunijos audito rūmai,

(dragos.budulac@rcc.ro)

Isabelle Berglund, Švedijos nacionalinė audito tarnyba,

(isabelle.berglund@riksrevisionen.se)

Susijusios ataskaitos:​​​