​ 

Fiskalinės politikos audito tinklas buvo sukurtas 2008 m. remiantis Suomijos ir Švedijos AAI pateiktu pasiūlymu dėl bendros veiklos vykdymo.
 
Tinklo tikslas – gerinti nacionalinės fiskalinės politikos audito atlikimo metodikas ir praktiką naudojantis geriausia patirtimi ir keičiantis informacija tarp šioje srityje aktyviai dalyvaujančių AAI. Specialistų tinklo sukūrimas ir informacijos keitimasis su šia sritimi besidominčiomis AAI yra laikomi ypač svarbiais.
 
Tinklo veikla apima (geriausios patirties, duomenų rinkimo) lyginamąją analizę, informacijos mainus bei praktinių pasitarimų ir seminarų organizavimą siekiant platinti turimą informaciją apie temas, susijusias su fiskalinės politikos auditu. 
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Matti Okko, Suomijos nacionalinė audito tarnyba,
​ ​​