Autorių teisės

© Europos Audito Rūmai, 2006–2023​​
 
 

Atsakomybės apribojimas

ES valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmų ryšių palaikymo komitetas neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už šioje svetainėje pateiktus duomenis, kurie yra tik informacinio pobūdžio, tai yra:
  • internete pateikti dokumentai nėra oficialūs. Autentiškais laikomi tik tie dokumentai, kuriuos priėmė Ryšių palaikymo komitetas;
  • šioje svetainėje pateikta informacija nelaikytina specialisto ar teisininko konsultacija;
  • nors ES valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmų ryšių palaikymo komitetas stengiasi užtikrinti, kad šioje svetainėje skelbiama informacija būtų tiksli ir kaskart atnaujinama, to jis visiškai garantuoti negali. Klaidos, apie kurias mums bus pranešta, bus atitinkamai ištaisytos.

 

  • ES valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmų ryšių palaikymo komitetas neprisiima jokios atsakomybės dėl šioje svetainėje pateiktų duomenų ar informacijos panaudojimo. Todėl vartotojams prieš šių duomenų naudojimą, už kurį jie atsako patys, patariama imtis visų būtinų atsargumo priemonių;
  • šioje svetainėje pateikta informacija gali būti susieta su kitomis svetainėmis, kurių ES valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmų ryšių palaikymo komitetas nekontroliuoja ir už kurias jis neprisiima jokios atsakomybės.