No

Derėtų tinkamai įvertinti dabartinės finansinės ir ekonominės krizės poveikį euro zonai priklausančioms ir jai nepriklausančioms šalims, be kita ko nustatant AAI vaidmenį, susijusį su (naujų) ES rengiamų susitarimų, priemonių ir instrumentų krizei įveikti auditu. Ryšių palaikymo komitetas atsižvelgė į Nyderlandų AAI pasiūlymą ir 2011 m. spalio 13 ir 14 d. įvykusio posėdžio metu nusprendė suburti viešojo audito nepakankamumo darbo grupę (Ryšių palaikymo komiteto rezoliucija Nr. CC-R-2011-05).

Darbo grupei buvo pavesta atlikti bandomąjį tyrimą, kurio metu finansinės priežiūros institucijoms (FPI) turėjo būti pateikti prašymai teikti informaciją siekiant nustatyti galimą viešojo audito nepakankamumą, susijusį su AAI įgaliojimų aprėptimi ir informacijos prieigos teisėmis. Ryšių palaikymo komitetas paprašė, kad darbo grupė praneštų apie bandomojo tyrimo rezultatus kitame jo posėdyje 2012 m.

Šios darbo grupės veiklą koordinavo Nyderlandų AAI. Bandomąjį tyrimą atliko 13 nacionalinių AAI ir Europos Audito Rūmai. 2012 m. spalio mėn. Ryšių palaikymo komitetas pristatė ir patvirtino galutinę ataskaitą ir rezoliuciją (Ryšių palaikymo komiteto rezoliucija Nr. CC-R-2012-03).

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:

Peter van Roozendaal, Nyderlandų audito rūmai (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)

Susijusios ataskaitos:​​