No

​Bendrijų finansinių interesų apsaugos darbo grupė buvo įsteigta 2001 m. siekiant:

  • nustatyti kiekvienoje valstybėje narėje taikomą teisinę sistemą siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus, bei šiam tikslui įsteigtos institucijos struktūrą ir įgaliojimus;
  • išnagrinėti nacionalinių ir (arba) centrinių/regioninių AAI įgaliojimus, kompetencijos sritį ir vykdomą konkrečią veiklą siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus.

Darbo grupė, pateikusi savo galutinę ataskaitą dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, kurią patvirtino Ryšių palaikymo komitetas, savo įgaliojimus baigė vykdyti 2003 m.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:

Giovanni Coppola, Audito Rūmai (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)

Susijusios ataskaitos: