No

Pievienotās vērtības nodokļa darba grupu izveidoja kā forumu pieredzes apmaiņai par PVN sistēmas darbību ES, un tā īpašu uzmanību pievērš

  1. vispārējām tendencēm PVN jomā,
  2. dalībvalstu administratīvajai sadarbībai,
  3. krāpšanas radīto PVN zaudējumu, kā arī krāpšanas novēršanas politikas efektivitātes izvērtēšanai;
  4. PVN krāpšanas novēršanai Savienībā,
  5. PVN jomas uzraudzības norisei un
  6. sadarbības sekmēšanai PVN revīzijās.

Papildu informācija:

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

Saistītie ziņojumi: