​​​ 

In-Netwerk dwar l-Awditu tal-Politika Fiskali twaqqaf fl-2008, ibbażat fuq proposta ta’ attività konġunta ppreżentata mis-SAIs tal-Finlandja u tal-Isvezja.
 
L-għan tan-Netwerk huwa li jitjiebu l-metodoloġiji u l-prattiki fl-awditu tal-politika fiskali nazzjonali billi jintużaw l-aqwa prattiki u l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni bejn SAIs attivi f’dan il-qasam tas-suġġett. Huwa meqjus bħala kruċjali li jiġi kostitwit netwerk ta’ prattikanti u li informazzjoni tiġi kondiviża mas-SAIs interessati fil-qasam tas-suġġett.
 
L-attivitajiet tan-Netwerk ikopru valutazzjoni kumparattiva (l-aqwa prattiki, il-ġbir ta’ data), il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ workshops u seminars biex tixtered l-informazzjoni disponibbli dwar suġġetti relatati mal-awditu tal-politika fiskali.
 
Għal aktar informazzjoni kkuntattja
 
lis-Sinjura Matti Okko, L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Finlandja,