Grupp ta’ ħidma ġie stabbilit mill-Kumitat ta’ Kuntatt tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar tal-UE (SAIs) fil-laqgħa tiegħu f’Riga (il-Latvja) fid-19 ta’ Ġunju 2015, sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-SAIs fil-qasam tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-irregolaritajiet u l-frodi, u b’hekk jiġi protett id-dħul tal-UE. L-objettivi speċifiċi tal-grupp huma kif ġej:
 
  • li jiġu mmirati oqsma ewlenin fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-frodi permezz tal-promozzjoni ta’ azzjonijiet ta’ monitoraġġ uniformi fid-diversi Stati Membri u tat-tfassil ta’ proposti għat-titjib tal-leġiżlazzjoni tal-UE;
  • li tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-OLAF, b’mod partikolari fl-użu tad-database tiegħu għall-monitoraġġ tal-irregolaritajiet u l-frodi, bil-ħsieb li jinħolqu databases nazzjonali;
  • li jiġu armonizzati l-azzjonijiet meħuda mill-istituzzjonijiet tal-awditjar Ewropej għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-irregolaritajiet u l-frodi;
  • li tissaħħaħ il-katina ta’ kontroll”;
  • li jittejbu l-proċeduri għall-irkupru tar-riżorsi nazzjonali u Ewropej;
  • li jitfasslu proposti għat-titjib tal-istandards Ewropej attwali.
 
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)