No

Il-Grupp ta’ Ħidma dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud ġie stabbilit bħala forum għall-iskambju ta’ esperjenzi dwar it-tħaddim tas-sistema tal-VAT fl-UE, b’attenzjoni speċjali mogħtija lil:

  1. xejriet ġenerali fil-qasam tal-VAT;
  2. kooperazzjoni amministrattiva fost l-Istati Membri;
  3. il-kejl ta’ telf ta’ VAT minħabba frodi, u l-valutazzjoni tal-effettività tal-politiki kontra l-frodi;
  4. il-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT intrakomunitarju;
  5. monitoraġġ tal-iżviluppi fil-qasam tal-VAT;
  6. promozzjoni tal-kooperazzjoni fuq l-awditjar tal-VAT.

Għal aktar informazzjoni kkuntattja

lis-Sur Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

Rapporti Relatati: