Tijdens zijn vergadering te Riga op 19 juni 2015 stelde het Contactcomité van de hoge controle instanties van de EU bij Resolutie CC-R-2015-01 een deskundigennetwerk in inzake onafhankelijke beoordelingen in de aan de nationale parlementen gepresenteerde verslagen. Het doel ervan is:
 
 
  • vaststelling van een kader voor financiële analyses, die op diverse overheidsniveaus worden uitgevoerd door een bepaald aantal hoge controle-instanties die over soortgelijke procedures beschikken, waarin de toegepaste regels en methodologie worden benadrukt;
  •  
  • uitwisseling van “best practices” inzake onafhankelijke beoordelingen door hoge controle-instanties van overheidsbeleid in een cyclisch proces dat bij de beleidsprogrammering begint en eindigt met een analyse van de verkregen resultaten die input voor de volgende progammeringsperiode moet opleveren.
 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti conti - Italiaanse rekenkamer (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)