De werkgroep werd opgericht in het kader van het Contactcomité van de hoge controle-instanties (HCI's) van de EU tijdens de vergadering van 19 juni 2015 te Riga (Letland) ter versterking van de samenwerking tussen de HCI's op het gebied van preventie en bestrijding van onregelmatigheden en fraude ter bescherming van de ontvangsten van de EU, met de volgende specifieke doelstellingen:
 
  • concentratie op de speerpunten van de preventie en bestrijding van fraude door bevordering van uniforme toezichtactiviteiten in diverse lidstaten en door het formuleren van voorstellen ter verbetering van EU- regelgeving;
  • verbetering van de samenwerking met OLAF, met name bij de gebruikmaking van diens databank voor het toezicht op onregelmatigheden en fraude, teneinde nationale databanken in te stellen;
  • harmonisering van de activiteiten van de Europese controle-instanties ter preventie en bestrijding van onregelmatigheden en fraude;
  • versterking van de “controleketen”;
  • verbetering van de procedures ter invordering van nationale en Europese middelen;
  • formulering van voorstellen ter verbetering van de huidige Europese normen.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti - Italiaanse rekenkamer (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)