No

De werkgroep Belasting over de toegevoegde waarde werd opgericht als forum voor de uitwisseling van ervaringen betreffende het functioneren van het btw-systeem in de EU, met bijzondere aandacht voor:

  1. Algemene trends op btw-gebied
  2. Administratieve samenwerking tussen de lidstaten
  3. Meting van het btw-verlies als gevolg van fraude en beoordeling doeltreffendheid van fraudebestrijdingsbeleid
  4. Aanpak van intracommunautaire btw-fraude
  5. Monitoring van ontwikkelingen op btw-gebied
  6. Bevordering van samenwerking bij btw-controles

Neem voor meer informatie contact op met:

Dhr. Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

Verslagen op dit terrein: