No

​Grupa robocza ds. ochrony interesów finansowych Wspólnot została powołana w 2001 r. w celu:

  • określenia istniejących w każdym państwie członkowskich ram ustawowych mających chronić interesy finansowe Wspólnot oraz określenia struktury organu ustanowionego w tym celu i zakresu jego działania; oraz
  • analizy uprawnień i zakresu działania krajowego i/lub centralnego/regionalnego NOK oraz konkretnych działań realizowanych na rzecz ochrony interesów finansowych Wspólnot.

Grupa robocza zakończyła działalność w 2003 r. po przedstawieniu swojego sprawozdania końcowego dotyczącego „ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich”, które zostało przyjęte przez Komitet Kontaktowy.

Bliższych informacji udziela:

Pan Giovanni Coppola, najwyższy organ kontroli, Włochy (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)

Przyjęte sprawozdania: