​ 
În 2013, Comitetul de contact a luat decizia de a înființa un grup operativ pentru a monitoriza îndeaproape procesul lansat de Comisia Europeană în vederea elaborării Standardelor europene de contabilitate pentru sectorul public destinate statelor membre ale UE (EPSAS). Acest grup este mandatat să asume un rol activ în cadrul grupurilor operative create de Comisie pentru aspectele legate de guvernanța și de standardele EPSAS și să raporteze Comitetului de contact cu privire la discuțiile din cadrul grupurilor în cauză. În plus, grupul va monitoriza evoluțiile în domeniu la nivelul UE și la nivelul statelor membre, va asigura legătura în special cu ministerele naționale ale finanțelor și va furniza o contribuție la grupurile operative în materie de EPSAS create de Comisie.
 
Persoane de contact:
  
Lionel Vareille (instituția supremă de audit a Franței), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler ​(instituția supremă de audit a Germanei), (nadja.paessler@brh.bund.de)