No
Președinții instituțiilor supreme de audit din cele 28 de state membre ale UE și președintele Curții de Conturi Europene s-au reunit la Vilnius, Lituania, în perioada 10‑11 octombrie 2013
 


 
Reuniunea anuală din 2013 a Comitetului de contact format din președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale UE și din președintele Curții de Conturi Europene a fost găzduită de Biroul Național de Audit al Lituaniei, în perioada 10-11 octombrie 2013, la Vilnius. Reuniunea a fost prezidată de doamna Giedrė Švedienė, Auditor General al Lituaniei și președinte în exercițiu al Comitetului de contact. La reuniune au participat 84 de delegați din partea instituțiilor supreme de audit din UE, din partea Curții de Conturi Europene și a instituțiilor supreme de audit din trei țări candidate (Muntenegru, Serbia și Turcia), precum și reprezentanți ai IDI, ai EUROSAI și ai SIGMA.
 
Pentru prima dată, reuniunea anuală a Comitetului de contact s‑a desfășurat la Vilnius, într‑o perioadă istorică extrem de importantă pentru Lituania, când această țară deținea pentru prima oară președinția UE.
 
Reuniunea a fost deschisă de Excelența Sa, dl Valdas Adamkus, fost Președinte al Republicii Lituania, care a felicitat participanții și și‑a exprimat convingerea că președinții instituțiilor supreme de audit din UE și președintele Curții de Conturi Europene vor găsi cele mai bune soluții pentru îmbunătățirea modului în care se răspunde pentru actul de gestiune în sectorul public și a modului în care autoritățile naționale de audit se achită de sarcinile care le revin.
 
Principalul punct de interes al reuniunii a fost un seminar referitor la cele mai recente evoluții legate de două teme: 1) noul cadru financiar pentru perioada 2014‑2020 și noul Regulament financiar – rolul instituțiilor supreme de audit în îmbunătățirea modului în care se răspunde pentru actul de gestiune în UE; și 2) noua guvernanță economică – rolul și sarcinile instituțiilor supreme de audit.
 
Seminarul a debutat cu discursurile susținute de doi invitați de onoare: dl Algirdas Šemeta, comisarul european pentru impozitare, vamă, statistică, audit şi lupta antifraudă, și dl Michael Theurer, deputat în Parlamentul European, președintele Comisiei pentru control bugetar din cadrul Parlamentului European (discurs susținut prin intermediul unei videoconferințe). Vorbitorii invitați și‑au împărtășit ideile cu privire la aspectele cele mai importante legate de ultimele evoluții din domeniul guvernanței UE și al răspunderii pentru actul de gestiune.
 
Prima temă a fost abordată în cadrul prezentărilor susținute de Curtea de Conturi Europeană și de câteva instituții supreme de audit din UE, care și‑au făcut cunoscute ideile și experiențele din prezent. A fost subliniat faptul că toți actorii implicați în controlul financiar public al bugetului UE, la nivelul UE sau la nivel național și regional, fie că sunt responsabili de controlul intern, de auditul extern sau de controlul politic, trebuie să facă față provocării de a îmbunătăți, în anii care urmează, modul în care UE răspunde pentru actul de gestiune. De asemenea, s‑a insistat asupra faptului că noul cadru juridic care reglementează fondurile UE va intra în curând în vigoare și că va trebui să se țină seama de o serie de noi elemente importante și de un context în schimbare, chiar dacă elementele principale ale actualului cadru de asigurare a răspunderii vor rămâne aceleași.
 
În ceea ce privește cea de a doua temă, mai multe instituții supreme de audit și‑au prezentat opiniile și cele mai recente evoluții legate de aspectele noii guvernanțe economice în țările lor. Instituția supremă de audit din Finlanda a susținut o prezentare cu privire la urmările date inițiativei aprobate de Comitetul de contact în legătură cu declarația comună adresată Consiliului European și cu privire la Rețeaua de audit în domeniul politicii fiscale. A doua temă a inclus, de asemenea, discuții active și un schimb de idei referitoare la pașii viitori și la urmările date Documentului de poziție al Grupului operativ privind noile sarcini și noul rol al auditului extern al finanțelor publice din perspectiva evoluțiilor recente în materie de guvernanță economică a Uniunii Europene.
 
În a doua zi a reuniunii, s‑a adresat participanților un alt invitat de marcă, dr. Gediminas Mesonis, judecător la Curtea Constituțională a Republicii Lituania și profesor al Facultății de Drept din cadrul Universității Vytautas Magnus (Lituania), care și‑a prezentat ideile cu privire la problema independenței instituțiilor supreme de audit. Prezentarea s‑a bucurat de un mare succes în rândul participanților, întrucât a abordat problema independenței instituțiilor supreme de audit dintr‑o perspectivă academică.
Comitetul de contact a luat notă de Sinteza activităților pentru 2013 – raportul anual de activitate care conține informații privind situația și activitățile grupurilor de lucru, ale rețelelor și ale grupurilor operative care își desfășoară în prezent activitatea în cadrul Comitetului de contact.
 
Comitetului de contact i‑au fost prezentate următoarele rapoarte referitoare la activitățile curente de cooperare din 2013: Raportul Grupului de lucru privind fondurile structurale V (instituția supremă de audit din Germania); Raportul intitulat „Examinarea cheltuielilor în țările UE – Analiza bunelor practici, a constatărilor și a perspectivelor” (instituția supremă de audit din Italia); Raportul privind seminarul referitor la standardele de contabilitate pentru sectorul public (instituția supremă de audit dinFranța); Raportul comun referitor la auditul coordonat privind punerea în aplicare a legislației UE din domeniul transferurilor de deșeuri (instituția supremă de audit din Țările de Jos). Instituția supremă de audit din Lituania a prezentat o serie de informații privind auditul în cooperare realizat cu privire la parcurile naționale.
 
Instituția supremă de audit din Turcia a susținut o prezentare referitoare la activitățile Rețelei formate din instituțiile supreme de audit din țările candidate și potențial candidate și Curtea de Conturi Europeană.
 
Instituția supremă de audit din Țările de Jos a prezentat progresele înregistrate în pregătirea celui de al IX‑lea Congres al EUROSAI, care se va desfășura în perioada 15‑19 iunie 2014 la Haga, în Țările de Jos. De asemenea, au fost prezentate informații cu privire la primul Congres al tinerilor auditori din cadrul EUROSAI (YES), desfășurat între 20 și 22 noiembrie 2013 la Rotterdam.
 
În urma dezbaterilor care au avut loc pe temele menționate mai sus, au fost adoptate cinci rezoluții referitoare la implementarea strategiilor viitoare și la abordarea noilor provocări cu care instituțiile supreme de audit se vor confrunta în contextul dispozițiilor recente în materie de asigurare a răspunderii pentru actul de gestiune și în contextul ultimelor evoluții legate de noua guvernanță economică în UE:
 
  • Rezoluția privind continuarea activității Rețelei de audit în domeniul politicii fiscale (CC-R-2013-01);
  • Rezoluția privind activitățile viitoare din 2014 ale Comitetului de contact al instituțiilor supreme de audit din UE (CC-R-2013-02);
  • Rezoluția privind auditul desfășurat de Grupul de lucru privind fondurile structurale (CC-R-2013-03);
  • Rezoluția privind Standardele europene de contabilitate pentru sectorul public destinate statelor membre ale UE (EPSAS) (CC-R-2013-04);
  • Rezoluția privind publicarea raportului final în urma auditului coordonat realizat cu privire la aplicarea Regulamentului european privind transferurile de deșeuri (CC‑R‑2013-05).
 
De asemenea, Comitetul de contact a luat notă de Documentul de poziție al Grupului operativ privind noile sarcini și noul rol al auditului extern al finanțelor publice din perspectiva evoluțiilor recente în materie de guvernanță economică a Uniunii Europene și a decis să reconvoace grupul operativ sub conducerea președinției în exercițiu, pentru ca acesta să își continue activitățile și să prezinte un raport în cadrul reuniunii din 2014 a Comitetului de contact.
 
În 2014, reuniunea Comitetului de contact se va desfășura la Luxemburg, în perioada 16‑17 octombrie 2014, și va fi găzduită de Curtea de Conturi Europeană. Reuniunea din 2015 a Comitetului de contact va fi găzduită de instituția supremă de audit din Letonia și va fi organizată la Riga, în cursul președinției letone a UE.