Grupul operativ a fost înființat în 2015 pentru a examina și evalua punctele forte și punctele slabe ale cooperării din cadrul Comitetului de contact. În acest scop, grupul operativ va evalua acele domenii în care există anumite provocări pentru asigurarea unei cooperări mai eficace în cadrul Comitetului de contact și va formula propuneri în vederea abordării acestor provocări și a stabilirii de acțiuni ulterioare.
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa liaison.officer@eca.europa.eu.​