No

Impactul crizei economice și financiare actuale nu poate fi subestimat, nici pentru țările din zona euro, nici pentru cele din afara zonei euro. Acest lucru este valabil și pentru rolul instituțiilor supreme de audit în ceea ce privește auditul (noilor) mecanisme, măsuri și instrumente dezvoltate în cadrul UE în vederea depășirii acestei crize. Comitetul de contact a dat curs propunerii instituției supreme de audit a Regatului Țărilor de Jos și a hotărât, în cadrul reuniunii sale din 13 și 14 octombrie 2011, crearea unui grup de lucru privind deficitul în materie de audit al finanțelor publice (Rezoluția CC-R-2011-05 a Comitetului de contact).

Noului grup de lucru i s-a încredințat mandatul de a efectua un studiu-pilot constând în solicitarea de informații de la autoritățile de supraveghere financiară cu scopul de a se identifica posibilul deficit în materie de audit al finanțelor publice din punctul de vedere al sferei de cuprindere a mandatului instituțiilor supreme de audit și al drepturilor acestora de acces la informații. Comitetul de contact a solicitat grupului de lucru să raporteze cu privire la rezultatele studiului-pilot în cadrul reuniunii sale următoare din 2012.

Grupul de lucru a fost coordonat de instituția supremă de audit a Regatului Țărilor de Jos. Studiul-pilot a fost realizat de 13 instituții supreme de audit naționale și de Curtea de Conturi Europeană. Grupul de lucru a prezentat un raport final, iar Comitetul de contact a adoptat acest raport, precum și o rezoluție în octombrie 2012 (Rezoluția CC-R-2012-03 a Comitetului de contact).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:

Dlui Peter van Roozendaal, Curtea de Conturi a Regatului Țărilor de Jos (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)

Rapoarte aferente:​​