No

​În 2004, Comitetul de contact a înființat un grup de lucru căruia i-a încredințat sarcina de a crea și de a administra un site web dedicat auditului în domeniul achizițiilor publice.

Grupul de lucru privind achizițiile publice a elaborat:

 • liste de verificare care să fie utilizate în auditul financiar al achizițiilor publice;
 • un ghid privind normele UE în domeniul achizițiilor publice și privind hotărârile relevante ale CJUE;
 • întrebări-cheie elaborate ca puncte de referință pentru auditorii care evaluează performanța funcției de atribuire a contractelor de achiziții publice în cadrul organismelor din sectorul public;
 • rezumate ale unor rapoarte relevante publicate de instituțiile supreme de audit.

Grupul de lucru privind achizițiile publice și-a încheiat mandatul în 2008. În urma închiderii sale, Comitetul de contact din 2008 a încredințat unui nou grup privind achizițiile publice sarcina de a actualiza rezultatele și datele produse de fostul grup de lucru. Acest nou grup și-a încheiat mandatul în 2010, iar rezultatele și datele actualizate în urma activității sale sunt disponibile și pot fi consultate de către publicul larg.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:

Dlui Franz Wascotte (copreședinte), Curtea de Conturi a Regatului Belgiei (eu@ccrek.be)

Dnei Nataša Skrt Kos, (copreședinte), Curtea de Conturi a Republicii Slovenia (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)

Rapoarte aferente:

 • Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement

  The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)
 • EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors

  The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.
  Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)