No

​În 2000, Comitetul de contact a creat un grup de lucru pentru realizarea de studii paralele cu privire la gestionarea fondurilor structurale în statele membre. Scopul acestor studii era de a obține o descriere exactă, corectă și documentată a procedurilor implementate în statele membre în vederea gestionării și a controlului fondurilor structurale. Grupul de lucru a realizat un studiu preliminar cu privire la fondurile structurale ale Uniunii Europene (2000-2006) și a întocmit un raport în 2002.

În 2002, grupul de lucru și‑a continuat activitatea sub denumirea de Grupul de lucru privind fondurile structurale I, având ca scop realizarea unui audit în paralel cu privire la mecanismele de asigurare a unei piste de audit adecvate, inclusiv controalele realizate pentru cel puțin 5 % din operațiuni, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1260/1999 al Consiliului și ale Regulamentului nr. 438/2001 al Comisiei. S‑a întocmit un raport în 2004.

În 2004, grupul de lucru a primit un nou mandat (Fondurile structurale II) pentru a‑și continua activitatea cu o examinare scurtă și precisă a proceselor de identificare, de raportare și de urmărire a neregularităților. S‑a întocmit un raport în 2006.

În 2006, Comitetul de contact a încredințat Grupului de lucru privind fondurile structurale III sarcina de a continua examinarea aspectelor legate de fondurile structurale și, mai precis, de a desfășura un audit al performanței (realizări/eficacitate) programelor din cadrul fondurilor structurale în domeniul ocupării forței de muncă și/sau în domeniul mediului. S‑a întocmit un raport în 2008.

În 2008, Comitetul de contact a mandatat Grupul de lucru privind fondurile structurale IV să își continue activitatea cu o examinare axată pe costurile controalelor (care putea include recurgerea la asistență tehnică pentru controalele fondurilor structurale). S‑a întocmit un raport în 2011.

În 2011, Comitetul de contact a mandatat Grupul de lucru privind fondurile structurale V să își continue activitatea cu o examinare axată pe „simplificarea regulamentelor privind fondurile structurale”. S-a întocmit un raport în 2013.

În 2013, Comitetul de contact a încredințat Grupului de lucru privind fondurile structurale VI sarcina de a‑și continua analiza cu privire la fondurile structurale și de a desfășura în paralel un audit referitor la „Analiza erorilor în procedurile de achiziții publice din cadrul programelor aferente fondurilor structurale”. Un raport a fost prezentat în 2015.

În 2015, Comitetul de contact a mandat grupul de lucru să își continue activitatea și să desfășoare un audit paralel cu privire la „contribuția fondurilor structurale la Strategia Europa 2020 în domeniul educației și/sau al ocupării forței de muncă”. S-a întocmit un raport în 2017.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:

Rapoarte aferente: