No

​Grupul de lucru privind protecția intereselor financiare ale Comunităților a fost înființat în 2001 cu scopul de:

  • a constata cadrul legislativ care există în fiecare stat membru în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților și structura autorității instituite în acest scop, precum și misiunea acesteia; și
  • a analiza competențele, misiunea și activitățile specifice desfășurate de instituțiile supreme de audit naționale și/sau centrale/regionale în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților.

Grupul de lucru și-a încheiat mandatul în 2003, după depunerea raportului său final privind „protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene”, care a fost adoptat de Comitetul de contact.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați:

Dlui Giovanni Coppola, Corte dei Conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)

Rapoarte aferente: