Po reforme SPP v roku 2004 si neistoty ohľadom spôsobu implementácie novej politiky a sprievodné komplikácie vyžiadali revíziu existujúcich audítorských postupov. Na základe týchto informácií kontaktný výbor schválil vytvorenie informačnej siete na neformálnom základe medzi osobami priamo zainteresovanými na predmetnej veci. Cieľom siete je výmena informácií medzi národnými NKI a Európskym dvorom audítorov, čím sa účastníkom umožní získať lepší prehľad o novej politike a nevyhnutných audítorských prístupoch.
 
V rámci siete bol v roku 2006 usporiadaný seminár. Všetci účastníci siete v prieskume v roku 2010 vyjadrili želanie udržiavať a rozvíjať túto sieť. Následne sa v októbri 2010 v Prahe zorganizovalo spoločné školenie kontaktného výboru a EUROSAI.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na túto osobu:
 
Michal Machowski, Európsky dvor audítorov (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
Odkaz na: