No

​Osobitná skupina na preskúmanie možností spolupráce s Eurostatom a národnými štatistickými inštitúciami bola založená v októbri 2011 a spolupredsedali jej NŠI Dánska a Poľska. Všeobecným cieľom osobitnej skupiny bolo určiť oblasti spolupráce NKI, Eurostatu a národných štatistických inštitúcií a radiť v konkrétnych opatreniach. Medzi činnosti pracovnej skupiny patrilo vypracovanie dotazníka na získanie informácií o súčasnom stave vzťahov medzi NKI a NŠI, ako aj zriadenie kontaktu pre NŠI na výmenu názorov o možnej spolupráci. Osobitná skupina na svojom zasadnutí v Kodani v júni 2012 diskutovala so zástupcami Eurostatu a dánskej NKI o výsledkoch dotazníka, ako aj o požiadavkách právnych predpisov a možných formách spolupráce. Osobitná skupina predložila výsledky svojej práce na zasadnutí kontaktného výboru v roku 2012. Podkladovou správou a uznesením o spolupráci NKI s Eurostatom a s NŠI (CC-R-2012-2) osobitná skupina ukončila svoju činnosť.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:

Nanna Henning (spolupredsedkyňa), Národný kontrolný úrad Dánska (nh@rigrevisionen.dk)

Jacek Mazur (spolupredseda), Najvyšší kontrolný úrad Poľska (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)

Súvisiace správy:

  • Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions

    In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)
    Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)