V roku 2012 kontaktný výbor poveril osobitnú skupinu, aby posúdila úlohy a funkcie NKI vo vzťahu k nedávnemu vývoju v EÚ a aby o svojej činnosti predložila správu. Okrem riešenia dôležitých záležitostí bola osobitná skupina požiadaná, aby preskúmala, aké sú predpoklady účinného plnenia týchto úloh a požiadavky na nezávislosť, účinnosť a vierohodnosť NKI. Cieľom je získať schopnosť čo najvhodnejším a najúčinnejším spôsobom prispievať k budúcim legislatívnym procesom, ak je to možné v úlohe poradcov, nadväzujúc na silné stránky a skúsenosti kontaktného výboru a jeho členských organizácií.