No

​Pracovná skupina pre ochranu finančných záujmov Spoločenstiev bola založená v roku 2001 a poverená úlohou:

  • identifikovať rámec právnych predpisov, ktorý existuje v každom členskom štáte na ochranu finančných záujmov Spoločenstiev, a organizáciu orgánu zriadeného na tento účel a jeho kompetencie,
  • a analyzovať právomoci, kompetencie a osobitné činnosti vykonávané národnými a/alebo ústrednými/regionálnymi NKI na ochranu finančných záujmov Spoločenstiev.

Pracovná skupina ukončila svoj mandát v roku 2003 po predložení svojej záverečnej správy „o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev“, ktorú kontaktný výbor prijal.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na túto osobu:

Giovanni Coppola, Corte dei Conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)

Súvisiace správy: