No

Ordförandena för högre revisionsorgan i EU:s 27 medlemsstater och Europeiska revisionsrätten möttes i Luxemburg den 1-2 december 2008
 

 

 
 
Revisionsrätten var värd för kontaktkommitténs årliga tvådagarsmöte för ordförandena för EU:s högre revisionsorgan i Luxemburg. Revisionsrättens ordförande Vítor Caldeira var värd för mötet. Deltog gjorde ordförandena för EU:s 27 högre revisionsorgan liksom ordförandena för kandidatländernas högre revisionsorgan, och företrädare för Eurosais utbildningskommitté och Sigma deltog som aktiva observatörer.
 
Kontaktkommitténs möte 2008 ägde rum vid en tidpunkt då Europa och resten av världen fortfarande höll på att absorbera de globala chockvågorna från krisen på finansmarknaden. Mot denna bakgrund var huvudtemat för diskussionerna i kontaktkommittén 2008 reformen av EU:s budget och den reviderade Lissabonstrategin 2008–2010; två ämnen som är relevanta för förvaltningen av den finanskris som påverkar EU och dess medlemsstater. Båda ämnena diskuterades grundligt vid paneldiskussionerna.
 
Dalia Grybauskaité, som då var kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budget, gav en inledande presentation av reformen av EU:s budget. Vid den efterföljande diskussionen bekräftades behovet av åtgärder och den viktiga roll de högre revisionsorganen spelar i detta avseende. Deras riskbedömning spelar en avgörande roll i ett finansiellt klimat med stagnerade pengaflöden.
 
Den reviderade Lissabonstrategin 2008–2010 diskuterades också mot bakgrund av denna utveckling. Det fanns förhoppningar om att den reviderade Lissabonstrategin skulle kunna hjälpa till att dämpa de negativa effekterna av finanskrisen.
 
Under mötets andra dag utbyttes erfarenheter och information om resultaten av samarbetet på specifika områden inom förvaltningen av EU-medel och om revisionsfrågor samt diskuterades kommande aktiviteter.