No

Nätverket fungerar som en plattform som främjar utbyte av information om EU:s ekonomiska förvaltning och samarbete mellan EU:s högre revisionsorgan. Det försöker bistå högre revisionsorgan som tar fram rapporter som omfattar hela EU och handlar om EU:s ekonomiska förvaltning. Samtidigt som man är medveten om olikheterna hos de nationella högre revisionsorganen uppmuntrar nätverket samarbete på området och samordning av metoder samt underlättar diskussionen om vad som kan göras inom och med rapporter om (hela) EU för att utveckla gemensamma delar (som möjliggör jämförelser mellan medlemsstater).

För mer information kontakta

Jan van den Bos, Nederländernas högre revisionsorgan

(jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)

Tillhörande rapporter:​​