No

​Specialgruppen som ska undersöka möjligheterna till samarbete med Eurostat och nationella statistikkontor inrättades i oktober 2011, och de högre revisionsorganen i Danmark och Polen delar på ordförandeskapet.

Specialgruppens övergripande mål är att identifiera områden där de högre revisionsorganen, Eurostat och nationella statistikkontor kan samarbeta och att ge råd om konkreta åtgärder. Specialgruppen ska bland annat ta fram en enkät för att samla in information om det aktuella läget när det gäller förhållandet mellan de nationella revisionsorganen och de nationella statistikkontoren och också upprätta kontakter med de nationella statistikkontoren för att diskutera möjligt samarbete. Vid sitt möte i Köpenhamn i juni 2012 diskuterade specialgruppen – där företrädare för Eurostat och Danmarks statistikkontor deltog – resultatet av enkäten samt de rättsliga kraven och möjliga samarbetsformer. Specialgruppen redovisade resultatet av sitt arbete vid kontaktkommitténs möte 2012. Med bakgrundsrapporten och resolutionen om de nationella revisionsorganens samarbete med Eurostat och de nationella statistikkontoren (Resolution on SAIs’ cooperation with Eurostat and the NSIs), CC-R-2012-2) avslutade arbetsgruppen sitt arbete.

För mer information kontakta

Nanna Henning (medordförande), Danmarks högre revisionsorgan (nh@rigrevisionen.dk)

Jacek Mazur (medordförande), Polens högre revisionsorgan (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)

Tillhörande rapporter:

  • Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions

    In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)
    Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)