No

Kontaktkommittén inrättade år 2000 en arbetsgrupp som skulle övervaka parallella undersökningar av förvaltningen av strukturfonderna i medlemsstaterna. Syftet med undersökningarna var att ta fram en noggrann, korrekt och dokumenterad beskrivning av de förfaranden som införts i medlemsstaterna för att förvalta och kontrollera strukturfonderna. Arbetsgruppen har gjort en undersökning om EU:s strukturfonder (2000–2006) och presenterade en rapport 2002.

Arbetsgruppen fortsatte under 2002 sitt arbete under namnet Arbetsgruppen om strukturfonder I. Målet var att göra en parallell revision av de arrangemang som ska garantera en lämplig verifieringskedja med de femprocentskontroller som krävs enligt rådets förordning nr 1260/1999 och kommissionens förordning nr 438/2001. En rapport presenterades 2004.

Arbetsgruppen fick ett nytt mandat 2004 (Strukturfonder II) om att gå vidare med arbetet med en kort, riktad genomgång av processerna för att identifiera, rapportera och följa upp oriktigheter. En rapport presenterades 2006.

Kontaktkommittén bad 2006 Arbetsgruppen om strukturfonder III att fortsätta genomgången av strukturfondsfrågor och begärde särskilt en granskning av resultaten (output/ändamålsenlighet) av strukturfondsprogrammen för sysselsättning och/eller miljö. En rapport presenterades 2008.

Arbetsgruppen om strukturfonder IV fick 2008 i uppdrag av kontaktkommittén att fortsätta arbetet med en riktad genomgång av kostnaderna för kontroll (som eventuellt även innefattar användning av tekniskt stöd för att kontrollera strukturfonder). En rapport presenterades 2011.

Arbetsgruppen om strukturfonder V fick 2011 i uppdrag av kontaktkommittén att fortsätta arbetet med en riktad genomgång av förenklingen av strukturfondsförordningarna. En rapport presenterades 2013.

År 2013 gav kontaktkommittén arbetsgruppen om strukturfonder VI i uppdrag att fortsätta genomgången av strukturfonderna och att utföra en parallell revision av ”analys av fel i samband med offentlig upphandling inom strukturfondsprogrammen”. En rapport presenterades 2015.

Kontaktkommittén gav 2015 arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta sitt arbete och göra en parallell revision av strukturfondernas bidrag till Europa 2020-strategin på utbildnings- och sysselsättningsområdena. En rapport överlämnades 2017.

För mer information kontakta

Tillhörande rapporter: