No

​Arbetsgruppen om skydd av gemenskapernas finansiella intressen inrättades 2001 för att

  • identifiera varje medlemsstats rättsliga ram för skydd av gemenskapernas finansiella intressen och strukturen på det organ som inrättats för detta med dess befogenheter,
  • analysera dess makt, befogenheter och de särskilda åtgärder som vidtas av nationella och/eller centrala/regionala högre revisionsorgan för att skydda gemenskapernas finansiella intressen.

Arbetsgruppen avslutade sitt uppdrag 2003 efter att ha presenterat sin slutrapport om skyddet av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, vilken har antagits av kontaktkommittén.

För mer information kontakta

Giovanni Coppola, Italiens högre revisionsorgan (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)

Tillhörande rapporter: