No

​Първоначално сформирана като работна група на страните кандидатки с цел насърчаване и улесняване на практическото сътрудничество в малък мащаб между страните кандидатки и ВОИ на държавите членки на ЕС, през 2002 г. се създава (преименуваната) Съвместна работна група за одитни дейности.

Контактният комитет от 2004 г. потвърди, че Съвместната работна група за одитни дейности е ключов елемент от рамката за разширяване на ЕС след май 2004 г. Задачата на работната група е да подпомага поддържането на работните връзки и сътрудничеството между ВОИ на Контактния комитет и мрежата на председателите (страни кандидатки и потенциални страни кандидатки).

Съвместната работна група за одитни дейности подпомага функционирането на Мрежата на председателите, като предоставя експертни съвети и помощ от професионален, организационен и технически характер. Тя представя пред Контактния комитет годишен доклад относно обема и естеството на всички одитни дейности с малък обхват.

За допълнителна информация можете да се свържете със:

Dragos Budulac, Сметна палата на Румъния

(dragos.budulac@rcc.ro)

Isabelle Berglund, Върховна одитна институция на Чешката република,

(isabelle.berglund@riksrevisionen.se)

Доклади: