Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

2017

Среща на Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции на Европейския съюз и на Европейската сметна палата, Люксембург, 12—13 октомври 2017 г.
Logo-CC2017.png
 
Европейската сметна палата (ЕСП) в Люксембург беше домакин и председател на годишната среща на Контактния комитет за 2017 г. Като активни наблюдатели на срещата присъстваха ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, както и представители на секретариата на ЕВРОСАЙ и SIGMA.
Основната обсъждана тема на срещата на Контактния комитет беше възможният принос на ВОИ за възстановяването на доверието на гражданите на ЕС. Тя беше избрана предвид все по-големите предизвикателства и растящият натиск върху публичните финанси, пред които са изправени ЕС и държавите членки, както и предвид явната загуба на доверието на гражданите в националните и в европейските институции. В този контекст участниците също така разгледаха иновативните одитни продукти на ВОИ и начините на комуникация със заинтересованите участници, насочени към изграждане на доверието в националните и наднационалните управленски институции. Модератор на обсъжданията беше г-жа Brigitte Christ — заместник-директор на ВОИ на Швейцария.
Бяха поканени трима външни гости, за да споделят своите мнения по темата в експертната дискусия. Г-н Arthuis — член на Европейския парламент и председател на Комисията по бюджетите, представи гледната точка на ЕС по темата. Г-н Bertok — експерт по етиката в публичния сектор, представи становището на ОИСР относно как по-доброто управление може да спомогне за изграждането на доверие. Накрая г-н Colella — главен изпълнителен директор на Института за счетоводство на Шотландия сподели своето мнение относно професията на одитора като услуга с висока стойност за обществото. Допълнителни изказвания бяха направени от г-жа Yli-Viikari (ВОИ на Финландия), г-н Caldeira (ВОИ на Португалия) и г-н Brenninkmeijer (ЕСП). Г-н Scheller (ВОИ на Германия), г-н Visser (ВОИ на Нидерландия) и г-н Migaud (ВОИ на Франция) споделиха своите мнения и представиха конкретни примери за комуникация със заинтересованите страни.
В последвалата дискусия Контактният комитет отбеляза дейностите, извършени от неговите работни органи и професионални партньори, както и съответните дейности на ВОИ на държавите членки. Това включи по-специално окончателните доклади на паралелни одити на приноса на структурните фондове към стратегията „Европа 2020“ в областите на заетостта и/или образованието (проведени под ръководството на ВОИ на Германия, Нидерландия и Малта), както и на свързаните рискове за устойчивостта на публичните финанси (под ръководството на ВОИ на Швеция и Финландия).
Домакин и председател на следващата среща през октомври 2018 г. ще бъде Националната сметна палата на Хърватия. 

 

gerhard-steger-video.PNG

Този сайт се управлява от Европейската сметна палата