Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

2014

Среща на Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции на държавите членки на Европейския съюз и на ЕСП, Люксембург, 15—17 октомври 2014 г.
Европейската сметна палата (ЕСП) беше председател и домакин на годишната среща на Контактния комитет за 2014 г. в Люксембург. Ръководителите на върховните одитни институции(ВОИ) на Албания, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция, както и представители на секретариата на ЕВРОСАЙ и СИГМА, присъстваха на срещата като активни наблюдатели.
 
Основната тема за дискусия на срещата на Контактния комитет е засилване на сътрудничеството между неговите членове. Контактният комитет счита, че ще бъде от полза да се изследват възможностите за по-нататъшно сътрудничество и като първа стъпка в тази посока създаде механизъм за ранно предупреждение за следене на случващото се в ЕС, чрез който ще информира своите членове — ВОИ, за евентуални промени и ще предлага целесъобразни действия.
 
Ръководителите на ВОИ също така приеха, че засиленото сътрудничество следва да обхваща и конкретни одитни дейности, които могат да допринесат за подобряване на финансовото управление на политиките и мерките на ЕС, изпълнявани на ниво ЕС и на национално ниво. Ще бъдат разработени предложения за засилване на одитното сътрудничество, по-специално в областите, свързани със стратегията „Европа 2020“ и с банковия съюз.
 
Поканени бяха двама гост оратори, за да споделят своите виждания по обсъжданите теми. Г-н Šoltes, заместник-председател на Комитета по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент и постоянен докладчик, отговарящ за отношенията с ЕСП, представи резолюцията на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г., по-конкретно тази част от нея, която се отнася до сътрудничеството между националните ВОИ и ЕСП. Той приветства факта, че вече е постигнат значителен напредък по много от споменатите в резолюцията въпроси, свързани със сътрудничеството, въпреки че може да се желае по-добра комуникация с Европейския парламент. Г-н Nunes de Almeida, директор за обществените поръчки в ГД „Вътрешен пазар и услуги“ на Европейската комисия, взе участие в дискусията по време на заседанието, на което ЕСП представи позицията си относно първия доклад на ЕС за борба с корупцията.
 
Следващата среща – чийто домакин и председател през юни 2015 г. ще бъде Сметната палата на Латвия – ще даде възможност на ръководителите на ВОИ да разгледат какво е постигнато в отговор на решенията, приети в Люксембург.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата