Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Цели и приоритети на Контактния комитет

 
Контактният комитет е самостоятелно, независимо и неполитическо събрание на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейската сметна палата. Той осигурява форум за обсъждане и намиране на решение на въпроси от общ интерес, свързани с ЕС.
 
В този контекст Контактният комитет поема ангажимент да:
  • Насърчава диалога и сътрудничеството в областта на одита и свързаните с него дейности;
  • Определя и популяризира общи позиции по нововъзникващи въпроси, засягащи одита и управленската отговорност; както и да
  • Подкрепя ВОИ, които са негови членове, както и ВОИ на държави, участващи в политиката за разширяване на ЕС.  
 
Като насърчава сътрудничеството между своите членове, Контактният комитет допринася за ефективния външен одит и управленската отговорност в ЕС и спомага за подобряването на финансовото управление на ЕС и доброто управление в полза на неговите граждани.
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата