Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Цели и приоритети на Контактния комитет

 
Контактният комитет е самостоятелно, независимо и неполитическо събрание на ръководителите на Върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейската сметна палата. Той осигурява форум за обсъждане и намиране на решение на въпроси от общ интерес, свързани с ЕС.
 
В този контекст Контактният комитет поема ангажимент да:
  • Насърчава диалога и сътрудничеството в областта на одита и свързаните с него дейности;
  • Определя и популяризира общи позиции по нововъзникващи въпроси, засягащи одита и управленската отговорност; както и да
  • Подкрепя ВОИ, които са негови членове, както и ВОИ на държави, участващи в политиката за разширяване на ЕС.  
 
Като насърчава сътрудничеството между своите членове, Контактният комитет допринася за ефективния външен одит и управленската отговорност в ЕС и спомага за подобряването на финансовото управление на ЕС и доброто управление в полза на неговите граждани.
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата