Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Работна група за предотвратяване и борба с нередностите и измамите

 
 
На своята среща в Рига (Латвия) на 19 юни 2015 г. Контактният комитет на Върховните одитни институции (ВОИ) създаде работна група, чиято цел е да засили сътрудничеството между ВОИ при предотвратяването и борбата със случаите на нередности и измами и по този начин да защитава приходите на ЕС. Конкретните цели на групата са следните:
 
  • при предотвратяването и борбата с измамите да се съсредоточи върху ключови области, като насърчава създаването на единни механизми за мониторинг в различните държави членки и изготвя предложения за подобряване на законодателството на ЕС;
  • да засили сътрудничеството с OLAF, в частност по отношение на използването на базата данни на OLAF за мониторинг на нередностите и измамите, с оглед създаване на национални бази данни;
  • да хармонизира действията, които европейските одитни институции предприемат за предотвратяване и борба със случаите на нередности и измами;
  • да засили „веригата за контрол“;
  • да подобрява процедурите за събиране на средства на национално и европейско ниво;
  • да изготвя предложения за подобряване на прилаганите понастоящем европейски стандарти.
 
За допълнителна информация можете да се свържете с:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата