Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Browse publications

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Prohlášení Kontaktního výboru EU (CC 1/2018)


o nedostatcích v oblasti vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a provádění auditu mechanismu pro dohled nad bankami v eurozóně
28/06/2018

Auditní kompendium Kontaktního výboru – Nezaměstnanost mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce


Kontaktní výbor (KV) vydává nový druh publikace – auditní kompendium –, které má posílit informování zainteresovaných osob a širší veřejnosti o důležitých auditních zjištěních. První kompendium je věnováno vysoce aktuálnímu tématu nezaměstnanosti mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce. Vychází z auditních zpráv, které v letech 2013 až 2017 vypracovalo 14 členů KV.
Nezaměstnanost mladých lidí je jedním z hlavních témat většiny členských států EU a evropských orgánů a institucí. V roce 2016 nemohly najít práci více než 4 miliony mladých Evropanů a podíl těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, je nadále vysoký. Členové KV usilují na národní a nadnárodní úrovni o to, aby finanční prostředky určené na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí byly využívány účinně.
Kompendium je k dispozici ve 24 jazycích EU na této internetové stránce.
13/04/2018

Status Outline - October 2017


Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors


The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.


Vyhledat


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.