Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Browse publications

​​

17/12/2020

Auditní kompendium Kontaktního výboru – Kybernetická bezpečnost


Letošní auditní kompendium je zaměřeno na téma kybernetické bezpečnosti, což je oblast, která byla pro naše společnosti zásadní již před rozšířením onemocnění covid-19. Tento dokument poskytuje základní informace o kybernetické bezpečnosti, hlavních strategických iniciativách a relevantních právních východiscích v EU. Rovněž ilustruje hlavní problémy, kterým EU a její členské státy čelí, jako je ohrožení práv jednotlivých občanů EU zneužitím jejích osobních údajů, riziko, že orgány veřejné správy nebudou schopny zajišťovat veřejné služby nebo se v souvislosti s kybernetickými útoky budou potýkat s omezením výkonnosti. Kompendium vychází z výsledků auditů provedených 13 nejvyššími kontrolními institucemi.
16/12/2020

Contact Committee report on the “Preparation for resolution of medium-sized and small banks in the euro area”


The report has been prepared by the Contact Committee’s Task Force on Banking Union and sets out the findings of a parallel audit on banking resolution at national level. The report is the result of parallel audit work carried out by the SAIs of Austria, Estonia, Finland, Germany, the Netherlands, Portugal and Spain. The task force was co-chaired by the SAIs of Germany and the Netherlands.
29/04/2020

Auditní kompendium - Veřejné zdraví


Kompendium uvádí některé základní informace týkající se veřejného zdraví, příslušných předpisů, hlavních cílů a souvisejících povinností na úrovni členských států i na úrovni EU. Rovněž se zabývá hlavními výzvami, s nimiž se EU a členské státy v této oblasti potýkají. Provádět audit v oblasti veřejného zdraví je složité. Vysoký počet auditů z uplynulých let nicméně odráží velký význam této domény pro občany EU.
16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement


The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
13/11/2018

Prohlášení Kontaktního výboru EU (CC 1/2018)


o nedostatcích v oblasti vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a provádění auditu mechanismu pro dohled nad bankami v eurozóně


VyhledatTuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.