Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Kompendia

04/11/2021

Auditní kompendium Kontaktního výboru o reakci na COVID-19


Letošní vydání auditního kompendia se zabývá výzvami spojenými s pandemií COVID-19, která vyvolala jednou z nejrušivějších zdravotních krizí ve světových dějinách s dalekosáhlým dopadem na společnost, hospodářství a jednotlivce všude na světě. Kompendium obsahuje informace o dopadu pandemie na národní i nadnárodní úrovni a o reakci na ni a je přehledem souvisejících auditů, které v roce 2020 provedlo a zveřejnilo jedenáct nejvyšších kontrolních institucí v EU.
17/12/2020

Auditní kompendium Kontaktního výboru – Kybernetická bezpečnost


Letošní auditní kompendium je zaměřeno na téma kybernetické bezpečnosti, což je oblast, která byla pro naše společnosti zásadní již před rozšířením onemocnění covid-19. Tento dokument poskytuje základní informace o kybernetické bezpečnosti, hlavních strategických iniciativách a relevantních právních východiscích v EU. Rovněž ilustruje hlavní problémy, kterým EU a její členské státy čelí, jako je ohrožení práv jednotlivých občanů EU zneužitím jejích osobních údajů, riziko, že orgány veřejné správy nebudou schopny zajišťovat veřejné služby nebo se v souvislosti s kybernetickými útoky budou potýkat s omezením výkonnosti. Kompendium vychází z výsledků auditů provedených 13 nejvyššími kontrolními institucemi.
29/04/2020

Auditní kompendium - Veřejné zdraví


Kompendium uvádí některé základní informace týkající se veřejného zdraví, příslušných předpisů, hlavních cílů a souvisejících povinností na úrovni členských států i na úrovni EU. Rovněž se zabývá hlavními výzvami, s nimiž se EU a členské státy v této oblasti potýkají. Provádět audit v oblasti veřejného zdraví je složité. Vysoký počet auditů z uplynulých let nicméně odráží velký význam této domény pro občany EU.
28/06/2018

Auditní kompendium Kontaktního výboru – Nezaměstnanost mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce


Kontaktní výbor (KV) vydává nový druh publikace – auditní kompendium –, které má posílit informování zainteresovaných osob a širší veřejnosti o důležitých auditních zjištěních. První kompendium je věnováno vysoce aktuálnímu tématu nezaměstnanosti mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce. Vychází z auditních zpráv, které v letech 2013 až 2017 vypracovalo 14 členů KV.
Nezaměstnanost mladých lidí je jedním z hlavních témat většiny členských států EU a evropských orgánů a institucí. V roce 2016 nemohly najít práci více než 4 miliony mladých Evropanů a podíl těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, je nadále vysoký. Členové KV usilují na národní a nadnárodní úrovni o to, aby finanční prostředky určené na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí byly využívány účinně.
Kompendium je k dispozici ve 24 jazycích EU na této internetové stránce.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.