Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Kompendia

28/06/2018

Auditní kompendium Kontaktního výboru – Nezaměstnanost mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce


Kontaktní výbor (KV) vydává nový druh publikace – auditní kompendium –, které má posílit informování zainteresovaných osob a širší veřejnosti o důležitých auditních zjištěních. První kompendium je věnováno vysoce aktuálnímu tématu nezaměstnanosti mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce. Vychází z auditních zpráv, které v letech 2013 až 2017 vypracovalo 14 členů KV.
Nezaměstnanost mladých lidí je jedním z hlavních témat většiny členských států EU a evropských orgánů a institucí. V roce 2016 nemohly najít práci více než 4 miliony mladých Evropanů a podíl těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, je nadále vysoký. Členové KV usilují na národní a nadnárodní úrovni o to, aby finanční prostředky určené na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí byly využívány účinně.
Kompendium je k dispozici ve 24 jazycích EU na této internetové stránce.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.