Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Kompendia

04/11/2021

Auditní kompendium Kontaktního výboru o reakci na COVID-19


Letošní vydání auditního kompendia se zabývá výzvami spojenými s pandemií COVID-19, která vyvolala jednou z nejrušivějších zdravotních krizí ve světových dějinách s dalekosáhlým dopadem na společnost, hospodářství a jednotlivce všude na světě. Kompendium obsahuje informace o dopadu pandemie na národní i nadnárodní úrovni a o reakci na ni a je přehledem souvisejících auditů, které v roce 2020 provedlo a zveřejnilo jedenáct nejvyšších kontrolních institucí v EU.
17/12/2020

Auditní kompendium Kontaktního výboru – Kybernetická bezpečnost


Letošní auditní kompendium je zaměřeno na téma kybernetické bezpečnosti, což je oblast, která byla pro naše společnosti zásadní již před rozšířením onemocnění covid-19. Tento dokument poskytuje základní informace o kybernetické bezpečnosti, hlavních strategických iniciativách a relevantních právních východiscích v EU. Rovněž ilustruje hlavní problémy, kterým EU a její členské státy čelí, jako je ohrožení práv jednotlivých občanů EU zneužitím jejích osobních údajů, riziko, že orgány veřejné správy nebudou schopny zajišťovat veřejné služby nebo se v souvislosti s kybernetickými útoky budou potýkat s omezením výkonnosti. Kompendium vychází z výsledků auditů provedených 13 nejvyššími kontrolními institucemi.
29/04/2020

Auditní kompendium - Veřejné zdraví


Kompendium uvádí některé základní informace týkající se veřejného zdraví, příslušných předpisů, hlavních cílů a souvisejících povinností na úrovni členských států i na úrovni EU. Rovněž se zabývá hlavními výzvami, s nimiž se EU a členské státy v této oblasti potýkají. Provádět audit v oblasti veřejného zdraví je složité. Vysoký počet auditů z uplynulých let nicméně odráží velký význam této domény pro občany EU.
28/06/2018

Auditní kompendium Kontaktního výboru – Nezaměstnanost mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce


Kontaktní výbor (KV) vydává nový druh publikace – auditní kompendium –, které má posílit informování zainteresovaných osob a širší veřejnosti o důležitých auditních zjištěních. První kompendium je věnováno vysoce aktuálnímu tématu nezaměstnanosti mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce. Vychází z auditních zpráv, které v letech 2013 až 2017 vypracovalo 14 členů KV.
Nezaměstnanost mladých lidí je jedním z hlavních témat většiny členských států EU a evropských orgánů a institucí. V roce 2016 nemohly najít práci více než 4 miliony mladých Evropanů a podíl těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, je nadále vysoký. Členové KV usilují na národní a nadnárodní úrovni o to, aby finanční prostředky určené na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí byly využívány účinně.
Kompendium je k dispozici ve 24 jazycích EU na této internetové stránce.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.