Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Síť odborníků pro nezávislé hodnocení vnitrostátní veřejné hospodářské politiky

 

 

V rámci kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí EU byla během jeho zasedání v Rize usnesením CC-R-2015-01 z 19. června 2015 zřízena síť odborníků pro nezávislé hodnocení obsažené ve zprávách předkládaných národním parlamentům. Jejím cílem je:
 
 
  • vytvořit rámec pro analýzu finančních procesů, kterou na různých úrovních státní správy provádí vybraný počet nejvyšších kontrolních institucí, jež mají podobné postupy, přičemž budou zdůrazněna použitá pravidla a metodiky;
  •  
  • vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti nestranného hodnocení veřejných politik, které provádějí nejvyšší kontrolní instituce, a to v rámci cyklického procesu, který od plánování těchto politik povede k analýze dosažených výsledků, a ovlivní tak následující plánovací proces.
 

 

Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na:
 

 

Giovanniho Coppolu, Účetní dvůr (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.