No

Zasedání kontaktního výboru ve Varšavě ve dnech 11.–12. prosince 2006
 
 

 

Výroční zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI v rámci EU a Evropského účetního dvora pořádala polská NKI a předsedal mu prezident Nejvyšší kontrolní komory pan Mirosław Sekuła. Vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí (Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Turecko) a zástupci IDI, výboru EUROSAI pro odbornou přípravu a iniciativy SIGMA se zúčastnili jako aktivní pozorovatelé.
 
Program zasedání zahrnoval i seminář s názvem „Příspěvek nejvyšších kontrolních institucí k lepšímu vyvozování odpovědnosti za finanční prostředky EU“.
 
Jako hostující řečníci vystoupili pan Siim Kallas, místopředseda Evropské komise, a pan Szabolcs Fazakas, předseda výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu.
 
Účastníci mimo jiné diskutovali o vývoji v oblasti národních prohlášení, výhodách a překážkách přímých kontaktů mezi vnitrostátními kontrolními orgány a Evropskou komisí, možností vypracovat společnou metodologii a auditorské standardy a výhodách a překážkách spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a vnitrostátními kontrolními orgány během kontrolních návštěv EÚD v členských státech.
 
Vedoucí představitelé NKI rovněž projednávali způsoby posílení spolupráce a výsledky práce pracovních skupin pro konkrétní oblasti řízení finančních prostředků EU: zadávání veřejných zakázek, daň z přidané hodnoty, zemědělství, strukturální fondy, zprávy NKI členských států o finančním řízení EU a kvalitě auditu. Dále byly prezentovány výsledky spolupráce mezi NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí.