Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

2006


Zasedání kontaktního výboru ve Varšavě ve dnech 11.–12. prosince 2006
 

 

Výroční zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI v rámci EU a Evropského účetního dvora pořádala polská NKI a předsedal mu prezident Nejvyšší kontrolní komory pan Mirosław Sekuła. Vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí (Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Turecko) a zástupci IDI, výboru EUROSAI pro odbornou přípravu a iniciativy SIGMA se zúčastnili jako aktivní pozorovatelé.
 
Program zasedání zahrnoval i seminář s názvem „Příspěvek nejvyšších kontrolních institucí k lepšímu vyvozování odpovědnosti za finanční prostředky EU“.
 
Jako hostující řečníci vystoupili pan Siim Kallas, místopředseda Evropské komise, a pan Szabolcs Fazakas, předseda výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu.
 
Účastníci mimo jiné diskutovali o vývoji v oblasti národních prohlášení, výhodách a překážkách přímých kontaktů mezi vnitrostátními kontrolními orgány a Evropskou komisí, možností vypracovat společnou metodologii a auditorské standardy a výhodách a překážkách spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a vnitrostátními kontrolními orgány během kontrolních návštěv EÚD v členských státech.
 
Vedoucí představitelé NKI rovněž projednávali způsoby posílení spolupráce a výsledky práce pracovních skupin pro konkrétní oblasti řízení finančních prostředků EU: zadávání veřejných zakázek, daň z přidané hodnoty, zemědělství, strukturální fondy, zprávy NKI členských států o finančním řízení EU a kvalitě auditu. Dále byly prezentovány výsledky spolupráce mezi NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí.
 
 

 

Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.