Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

2006


Zasedání kontaktního výboru ve Varšavě ve dnech 11.–12. prosince 2006
 

 

Výroční zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI v rámci EU a Evropského účetního dvora pořádala polská NKI a předsedal mu prezident Nejvyšší kontrolní komory pan Mirosław Sekuła. Vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí (Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Turecko) a zástupci IDI, výboru EUROSAI pro odbornou přípravu a iniciativy SIGMA se zúčastnili jako aktivní pozorovatelé.
 
Program zasedání zahrnoval i seminář s názvem „Příspěvek nejvyšších kontrolních institucí k lepšímu vyvozování odpovědnosti za finanční prostředky EU“.
 
Jako hostující řečníci vystoupili pan Siim Kallas, místopředseda Evropské komise, a pan Szabolcs Fazakas, předseda výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu.
 
Účastníci mimo jiné diskutovali o vývoji v oblasti národních prohlášení, výhodách a překážkách přímých kontaktů mezi vnitrostátními kontrolními orgány a Evropskou komisí, možností vypracovat společnou metodologii a auditorské standardy a výhodách a překážkách spolupráce mezi Evropským účetním dvorem a vnitrostátními kontrolními orgány během kontrolních návštěv EÚD v členských státech.
 
Vedoucí představitelé NKI rovněž projednávali způsoby posílení spolupráce a výsledky práce pracovních skupin pro konkrétní oblasti řízení finančních prostředků EU: zadávání veřejných zakázek, daň z přidané hodnoty, zemědělství, strukturální fondy, zprávy NKI členských států o finančním řízení EU a kvalitě auditu. Dále byly prezentovány výsledky spolupráce mezi NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí.
 
 

 

Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.