No

Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí dvaceti sedmi členských států Evropské unie a Evropského účetního dvora se ve dnech 1.–2. prosince 2008 setkali v Lucemburku 

 

 

EÚD pořádal dvoudenní výroční setkání kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI v rámci EU v Lucemburku. Zasedání předsedal pan Vítor Caldeira, předseda Evropského účetního dvora. Přítomni byli vedoucí představitelé NKI dvaceti sedmi členských států EU, vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí a zástupci výboru EUROSAI pro odbornou přípravu a iniciativy SIGMA, kteří se zúčastnili jako aktivní pozorovatelé.
 
Zasedání kontaktního výboru v roce 2008 se odehrávalo v době, kdy Evropa i zbytek světa ještě vstřebávaly globální nárazové vlny vyvolané krizí na finančních trzích. Na pozadí těchto událostí byly v tomto roce hlavním tématem zasedání kontaktního výboru diskuse o reformě rozpočtu EU a revidované lisabonské strategii na léta 2008–2010. Šlo tedy o témata, která jsou pro řízení finanční krize, jejíž dopad pociťuje EU i její členské státy, relevantní. Obě témata byla podrobně rozebrána během panelových diskusí.
 
Paní Dalia Grybauskaitė, tehdejší komisařka pro finanční programování a rozpočet, přednesla hlavní prezentaci k reformě rozpočtu EU. Následná diskuse potvrdila, že je třeba jednat, a ukázala, jak důležitá je v tomto ohledu role NKI. Jejich posouzení rizika hraje ve finančním prostředí, kde tok hotovosti stagnuje, rozhodující roli.
 
I revidovaná lisabonská strategie pro roky 2008–2010 se probírala ve světle těchto událostí. Panoval optimismus, že revidovaná lisabonská strategie by mohla pomoci omezit negativní dopady finanční krize.
 
Druhý den jednání probíhal ve znamení výměny zkušeností a informací o důsledcích spolupráce. Hovořilo se o konkrétních oblastech řízení finančních prostředků EU a problémech souvisejících s auditem a o nástinu budoucích činností.