Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

2010

EÚD (za předsednictví Francie)
Kontaktní výbor EU zasedal v Lucemburku ve dnech 18. a 19. října 2010
 
V tomto výboru každoročně zasedají nejvyšší představitelé NKI členských zemí EU, předseda Evropského účetního dvora a rovněž předsedové NKI kandidátských či potenciálních kandidátských zemí. V roce 2010 zasedání kontaktního výboru pořádal Evropský účetní dvůr v Lucemburku a poprvé mu předsedal předseda francouzského účetního dvora Didier Migaud, za úzké spolupráce s předsedou Evropského účetního dvora Vítorem Caldeirou. Díky této sestavě byla zachována „trojka“ tří předsedů pověřených přípravou zasedání výboru, neboť v roce 2011 proběhne zasedání výboru opět v Lucemburku.
 
Jak se stalo v posledních letech zvykem, bylo zasedání výboru zahájeno seminářem, jehož tématem byla letos úloha vnitrostátních parlamentů po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Historickým, právním, institucionálním či politickým aspektům této otázky věnovala své vystoupení celá řada přizvaných řečníků, mezi něž patřil např. Jean Laporte, ředitel útvaru pro evropské záležitosti francouzského senátu, Colette Fleschová, bývalá lucemburská ministryně zahraničí, bývalá členka poslanecké sněmovny Lucemburska a bývalá poslankyně Evropského parlamentu, a Edward Leigh, člen Dolní sněmovny britského parlamentu a bývalý předseda výboru pro veřejné finance Velké Británie. V semináři rovněž vystoupili předseda finské nejvyšší kontrolní instituce Tuomas Poysti, dále Guilherme d’Oliveira Martins z portugalského účetního dvora a Jacek Jezierski z polské nejvyšší kontrolní komory.
 
Vnitrostátní parlamenty, kterým Lisabonská smlouva uděluje pravomoc při kontrole zásady subsidiarity, hrají v unijní oblasti stále aktivnější úlohu. Ve veřejných diskusích v jednotlivých zemích však řízení a kontrola finančních prostředků EU zatím stále zaujímají jen omezený prostor, přičemž situace se v tomto ohledu v různých zemích liší.
 
Revize finančního nařízení umožnila projednat vývoj v oblasti kontroly, a to za přítomnosti Algirdase Šemety, evropského komisaře pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům. Velmi živá debata se odehrála zejména v souvislosti s pojmem přijatelného rizika chyby.
 
Výbor rovněž poskytl příležitost pro výměnu zkušeností v oblasti kontroly finančních prostředků EU. Proběhly dvě prezentace: dánské a nizozemské NKI.
 
Co se týče činností výboru a jeho pracovních skupin, je nutno uvést několik významných kroků, ke kterým došlo. Proběhla jednak důkladná úvaha o řízení výboru, která vzešla z průzkumu názorů předsedů a která vedla k novému zaměření činnosti na unijní problematiku a debaty; pracovní skupina pro společné auditorské standardy předložila svou závěrečnou zprávu; byly zahájeny dvě nové činnosti řízené NKI Nizozemí a Lotyšska.
 
Ve všech těchto oblastech budou mít kontaktní osoby za úkol zajistit průběžnou kontrolu a usnadňovat provádění rozhodnutí výboru.
 
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.