Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

2011Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) dvaceti sedmi členských států EU a Evropského účetního dvora se setkali v Lucemburku ve dnech 13.–14. října 2011
 ​
Ve dnech 13. a 14. října 2011 se v prostorách Evropského účetního dvora konalo výroční setkání kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI členských států EU a EÚD . Setkání se zúčastnilo více než 80 delegátů z NKI zemí EU a z Evropského účetního dvora a přítomni byli také vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí (Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Islandu a Turecka) a zástupci EUROSAI a iniciativy SIGMA.
 
Hlavním tématem výročního setkání byl dopad evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik a dalších aktuálních událostí v oblasti správy ekonomických záležitostí EU (včetně regulace finančních systémů a institucí a dohledu nad nimi, státní pomoci finančnímu sektoru a auditu mechanismu řízení krize eura) na NKI členských států EU a na Účetní dvůr.
 
Seminář zahájila vystoupení tří významných hostů, kteří se ve svých funkcích intenzivně podílejí na společném úsilí Evropské unie o překonání finanční krize. Těmito hosty byli Olli Rehn, evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, Vítor Constâncio, viceprezident Evropské centrální banky, a Luc Frieden, ministr financí Lucemburského velkovévodství.
 
Na základě následných diskusí pak kontaktní výbor přijal prohlášení určené Evropskému parlamentu, Evropské radě a Evropské komisi a parlamentům a vládám členských států EU. Kontaktní výbor rovněž přijal usnesení, které uznává odpovědnost NKI zemí eurozóny při poskytování adekvátního externího veřejného auditu Evropského mechanismu stability
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Usnesení k prohlášení nejvyšších kontrolních institucí eurozóny o externí kontrole evropského mechanismu stability
14/10/2011

Prohlášení kontaktního výboru přijaté v roce 2011


Prohlášení určené Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropské komisi a parlamentům a vládám členských států EU


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.