Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

2017

Zasedání kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a EÚD v Lucemburku ve dnech 12. až 13. října 2017
Logo-CC2017.png
V roce 2017 bylo výroční zasedání kontaktního výboru pořádáno Evropským účetním dvorem (EÚD), který zasedání současně předsedal. Zasedání se jako aktivní pozorovatelé zúčastnili vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí a také zástupci sekretariátu EUROSAI a organizace SIGMA.

Hlavním diskusním tématem zasedání kontaktního výboru bylo, jak by nejvyšší kontrolní instituce mohly přispět k obnovení důvěry občanů EU. Toto téma bylo zvoleno s ohledem na stále větší výzvy a zvýšený tlak na veřejné finance, jimž EU a její členské státy čelí, a zjevnou ztrátu důvěry občanů v národní orgány i orgány EU. V tomto kontextu účastníci zasedání projednávali také inovativní produkty NKI v oblasti auditu a věnovali se otázce komunikace se zainteresovanými stranami zaměřené na budování důvěry v národní a nadnárodní veřejné instituce. Diskuse moderovala zástupkyně předsedy švýcarské NKI paní Brigitte Christová.
K účasti v panelové diskusi k tomuto tématu byli přizváni tři externí řečníci. Pan Arthuis, poslanec Evropského parlamentu a předseda Rozpočtového výboru, představil pohled EU na tuto otázku. Pan Bertók, odborník v oblasti integrity veřejného sektoru, nabídl perspektivu OECD na to, jak může obnově důvěry napomoci lepší správa a řízení. Na závěr se ředitel skotského institutu autorizovaných účetních expertů pan Colella podělil o své názory na povolání auditora jako službu společnosti založenou na hodnotách. Se svými příspěvky vystoupila dále paní Yli-Viikariová (NKI Finska), pan Caldeira (NKI Portugalska) a pan Brenninkmeijer (EÚD).
 
Pan Scheller (NKI Německa), pan Visser (NKI Nizozemska) a pan Migaud (NKI Francie) hovořili o komunikaci se zainteresovanými stranami a uvedli k tomuto tématu konkrétní příklady.
V následné debatě kontaktní výbor projednal činnosti, které realizovaly jeho pracovní orgány a profesní partneři a také související činnosti členských NKI. Patřily mezi ně zejména závěrečné zprávy o souběžném auditu přínosu strukturálních fondů ke strategii Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti anebo vzdělávání (který proběhl pod vedením NKI Německa, Nizozemska a Malty) a rizik souvisejících s udržitelností veřejných financí (realizovaném pod vedením NKI Švédska a Finska).
Pořadatelem a předsedajícím dalšího zasedání bude NKI Chorvatska v roce 2018.
 

 

gerhard-steger-video.PNG

Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.