Zasedání Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí členských států Evropské unie a Účetního dvora
Dubrovník, 11.–12. října 2018

logo HR CC-final3.png
 ​
 
Výroční zasedání Kontaktního výboru ve dnech 11. a 12. října 2018 v Dubrovníku pořádal Státní kontrolní úřad Chorvatska, který zasedání současně předsedal. Kromě delegací z nejvyšších kontrolních institucí (NKI) členských států a z Evropského účetního dvora se zasedání jako aktivní pozorovatelé zúčastnili rovněž vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí a zástupci organizace SIGMA.
 
Zasedání zahájili generální auditor Chorvatské republiky Ivan Klešić spolu s Grozdanou Perićovou, členkou rozpočtového a finančního výboru chorvatského parlamentu.
 
První den zasedání byl věnován semináři na téma „Interakce s občany – otevírání nejvyšších kontrolních institucí občanům“. Téma tohoto semináře nabídlo v souvislosti s posledním vývojem jak na národní, tak na nadnárodní úrovni (např. brexit, migrace, bezpečnost, klimatické změny) řadu námětů k diskusi a také možnost diskutovat o tom, jak mohou NKI využít příslušných výzev a příležitostí ke zvýšení své efektivnosti.
 
Seminář uvedly členka Evropského parlamentu Ivica Tolićová, ředitelka organizace SIGMA Karen Hillová a ředitelka organizace Citizens for Europe (Občané pro Evropu) Laetitia Veriterová. I. Tolićová informovala o stavu Evropské unie a K. Hillová poté hovořila o zkušenostech s interakcí s občany z perspektivy organizace SIGMA. L. Veriterová opětovně zdůraznila potřebu hledat nové cesty, jak občany zapojit do auditu veřejných prostředků.
 
Následná panelová diskuse mezi generálním auditorem Malty Charlesem Deguarou, předsedou německé NKI Kayem Schellerem a předsedou Evropského účetního dvora Klausem-Heinerem Lehnem ukázala, že co se týče interakce občanů s NKI, existují pozitivní zkušenosti, ale i určitá omezení. Účastníci se shodli na tom, že na uvolnění plného potenciálu interakce s občany by nejvyšší kontrolní instituce musely investovat více do budování vztahů.
 
Druhý den zasedání byl zaměřen na informace o probíhajících či nedávno skončených činnostech Kontaktního výboru a o auditech souvisejících s EU, které provádí NKI Německa, České republiky, Itálie a Polska.
 
Na konci zasedání bylo předsednictví Kontaktního výboru předáno předsedovi polské NKI, která bude pořádat zasedání Kontaktního výboru v roce 2019 ve Varšavě.