Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

2019

Jednání Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie, Varšava, 27.–28. června 2019

Výroční zasedání Kontaktního výboru pořádal Nejvyšší kontrolní úřad Polska a předsedal mu předseda úřadu Krzysztof Kwiatkowski. Zasedání se jako pozorovatelé zúčastnili vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) kandidátských zemí a organizace SIGMA.

Hlavní částí zasedání byl seminář na téma „Digitální Evropa: výzvy a příležitosti pro NKI EU“, který vedla generální auditorka Finska Tytti Yli-Viikariová. Vzhledem k dění spojenému s prioritou Evropské komise zavést strategii pro jednotný digitální trh v Evropě (včetně Digitální agendy pro Evropu) a s ohledem na stále rostoucí potřebu, aby nejvyšší kontrolní instituce využívaly na podporu auditních procesů digitální nástroje, byl seminář příležitostí projednat, jakou roli mají nejvyšší kontrolní instituce při digitalizaci v Evropské unii. Debatu zahájili polský ministr pro digitalizaci Marek Zagórski, poslanec Evropského parlamentu v letech 2014 až 2019 Michał Boni a Małgorzata Nikowská z GŘ CNECT Evropské komise, kteří toto téma představili z pohledu členského státu (Polsko), občanů a Komise.

Po semináři následovaly dvě panelové diskuse. První z nich se účastnili Janar Holm (vedoucí představitel NKI Estonska), Charles Deguara (NKI Malty), Stefan Lundgren (NKI Švédska) a Tomaž Vesel (NKI Slovinska), kteří hovořili o výzvách a příležitostech výkonnostních auditů týkajících se unijních a vnitrostátních programů v oblasti elektronické veřejné správy (e-government) a kybernetické bezpečnosti. V debatě byl zdůrazněn dopad digitální transformace na práci nejvyšších kontrolních institucí, které v čím dál větší míře provádějí audity IT.

Druhá panelová diskuse, jíž předsedal Manfred Kraff (útvar interního auditu Evropské komise), se zaměřovala mimo jiné na využití digitálních zdrojů při auditech. O tomto tématu diskutovali Vítor Caldeira (NKI Portugalska), Kay Scheller (NKI Německa), Arno Visser (NKI Nizozemska) a Tytti Yli-Viikariová (NKI Finska). Představili příklady osvědčených postupů v podobě inovativních přístupů, strategií a nástrojů, které mají potenciál pomoci nejvyšším kontrolním institucím zajistit přidanou hodnotu jejich auditů.

Nejvyšší kontrolní instituce EU přispívají k úspěchu digitalizace tím, že plní své mandáty a ve vhodných případech začleňují digitální nástroje a řešení do své práce. Kontaktní výbor dospěl k závěru, že aby nejvyšší kontrolní instituce EU naplnily svou úlohu v procesu digitalizace, měly by:

  • provádět audity příslušných činností a kapacit při zavádění digitalizace,
  • zajistit, aby jejich právo na přístup k příslušným informacím a údajům nebylo v důsledku digitalizace oslabeno,
  • zabezpečit svou digitální připravenost provádět takové audity investováním do technologií, nápadů a lidí,
  • odpovídajícím způsobem upravit své auditní koncepce a postupy,
  • využívat při poskytování informací občanské společnosti digitální komunikaci a konzultovat při své práci zainteresované strany.

 
Během druhého dne zasedání se Kontaktní výbor zabýval výsledky činnosti svých pracovních orgánů, ostatních plánovaných činností a také výsledky mezinárodního auditu kvality ovzduší (koordinovaného NKI Polska a Nizozemska) a auditu infrastruktury IKT ve veřejném sektoru (NKI Lotyšska).

Další zasedání Kontaktního výboru proběhne v říjnu 2020 a pořádat jej bude Evropský účetní dvůr.

Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.