Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

2014

Zasedání Kontaktního výboru vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie a EÚD v Lucemburku ve dnech 15. až 17. října 2014
V roce 2014 pořádal výroční zasedání kontaktního výboru Evropský účetní dvůr (EÚD), který zasedání současně předsedal. Zasedání se jako aktivní pozorovatelé zúčastnili i vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí (NKI) Albánie, bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska a Turecka, jakož i zástupci sekretariátu organizací EUROSAI a SIGMA.
 
Hlavním tématem diskuse na zasedání kontaktního výboru bylo posílení spolupráce mezi jeho členy. Kontaktní výbor se shodnul na tom, že je přínosné prověřit možnosti další spolupráce, a jako první krok ustavil mechanismus včasného varování pro monitorování vývoje v EU, informování členských NKI o tomto vývoji a navrhování vhodných opatření.
 
Vedoucí představitelé NKI se rovněž shodli na tom, že posílení spolupráce by se mělo rozšířit i do oblasti konkrétních kontrolních činností, které mohou přispět ke zdokonalování finančního řízení politik EU a opatření realizovaných na úrovni EU a členských států. Budou rozpracovány návrhy na posílení spolupráce v oblasti auditu, zejména v oblastech strategie Evropa 2020 a bankovní unie.
 
Byli také pozvání dva hostující řečníci, aby se podělili o svůj pohled na diskutovaná témata. Pan Šoltes, místopředseda výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a stálý zpravodaj pro vztahy s EÚD, představil usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014, zejména tu jeho část, která se týká spolupráce mezi národními NKI a EÚD. Uvítal, že v mnoha problematických otázkách spolupráce zmiňovaných v usnesení již došlo k významnému pokroku, i když zde i nadále zůstává prostor pro lepší komunikaci s Evropským parlamentem. Pan Nunes de Almeida, ředitel pro zadávání veřejných zakázek Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby (GŘ MARKT), přispěl k diskusi v bloku, v jehož rámci EÚD prezentoval svůj pohled na první zprávu o boji proti korupci v EU.
 
Příští jednání, které v červnu 2015 organizuje a současně mu bude předsedat lotyšský Státní kontrolní úřad, poskytne vedoucím představitelům NKI příležitost zkontrolovat kroky přijaté na základě rozhodnutí schválených v Lucemburku.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Revised CC Procedural Guidance and Statement on the role of the Chair
07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Supreme Audit Institutions’ cooperation with National Statistical Institutions

Results of 2014 survey

07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


EU-related audits of the Polish SAI

10 years of Poland’s EU membership


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.