Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Síť pro Lisabonskou strategii / audit strategie Evropa 2020

 
Tato síť byla vytvořena v roce 2008 jako platforma, která má NKI umožnit posuzovat opatření v rámci Lisabonské strategie / strategie Evropa 2020 jak na úrovni jednotlivých členských států, tak celé Evropy a koordinovat úsilí v této oblasti.
 
Napomáhá auditorům sdílet zkušenosti a informace ohledně strategií, osvědčených postupů a auditních metod a technik používaných NKI v této oblasti. Síť spolupracuje většinou formou elektronických kontaktů online, ale může též organizovat specializované pracovní semináře.
 
Další informace Vám poskytne:
 
Ana Furtado, Portugalský účetní dvůr
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.