Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Síť pro Lisabonskou strategii / audit strategie Evropa 2020

 
Tato síť byla vytvořena v roce 2008 jako platforma, která má NKI umožnit posuzovat opatření v rámci Lisabonské strategie / strategie Evropa 2020 jak na úrovni jednotlivých členských států, tak celé Evropy a koordinovat úsilí v této oblasti.
 
Napomáhá auditorům sdílet zkušenosti a informace ohledně strategií, osvědčených postupů a auditních metod a technik používaných NKI v této oblasti. Síť spolupracuje většinou formou elektronických kontaktů online, ale může též organizovat specializované pracovní semináře.
 
Další informace Vám poskytne:
 
Ana Furtado, Portugalský účetní dvůr
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.