Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Právní upozornění

​Autorská práva

© Evropský účetní dvůr, 2006–2022
 
 

Právní doložka

Kontaktní výbor NKI členských států EU a Evropského účetního dvora nepřijímá žádnou odpovědnost ani neručí za údaje, které jsou uvedeny na této stránce a které jsou určeny pouze pro informaci. Zejména upozorňujeme, že:
  • dokumenty šířené online nejsou oficiálními dokumenty. Autentické jsou pouze texty v podobě, v jaké byly přijaty kontaktním výborem.
  • informace obsažené na této stránce nejsou odborným ani právním poradenstvím.
  • přestože se Kontaktní výbor NKI členských států EU a Evropského účetního dvora snaží zajistit, aby informace uveřejněné na této stránce byly aktuální a přesné, nemůže toto žádným způsobem zaručit. Chyby, na které budeme upozorněni, budou příslušným způsobem opraveny.
  • Kontaktní výbor NKI členských států EU a Evropského účetního dvora nepřijímá žádnou odpovědnost za použití údajů či informací, které jsou na této internetové stránce k dispozici. Uživatelům doporučujeme, aby při využívání těchto údajů postupovali obezřetně; uživatelé používají tyto údaje na vlastní riziko.
  • informace, které jsou k dispozici na této stránce, mohou být propojené s externími stránkami, nad kterými Kontaktní výbor NKI členských států EU a Evropského účetního dvora nemá žádnou kontrolu a za které nepřijímá žádnou odpovědnost.
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.