Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Právní upozornění

​Autorská práva

© Evropský účetní dvůr, 2006–2023​
 
 

Právní doložka

Kontaktní výbor NKI členských států EU a Evropského účetního dvora nepřijímá žádnou odpovědnost ani neručí za údaje, které jsou uvedeny na této stránce a které jsou určeny pouze pro informaci. Zejména upozorňujeme, že:
  • dokumenty šířené online nejsou oficiálními dokumenty. Autentické jsou pouze texty v podobě, v jaké byly přijaty kontaktním výborem.
  • informace obsažené na této stránce nejsou odborným ani právním poradenstvím.
  • přestože se Kontaktní výbor NKI členských států EU a Evropského účetního dvora snaží zajistit, aby informace uveřejněné na této stránce byly aktuální a přesné, nemůže toto žádným způsobem zaručit. Chyby, na které budeme upozorněni, budou příslušným způsobem opraveny.
  • Kontaktní výbor NKI členských států EU a Evropského účetního dvora nepřijímá žádnou odpovědnost za použití údajů či informací, které jsou na této internetové stránce k dispozici. Uživatelům doporučujeme, aby při využívání těchto údajů postupovali obezřetně; uživatelé používají tyto údaje na vlastní riziko.
  • informace, které jsou k dispozici na této stránce, mohou být propojené s externími stránkami, nad kterými Kontaktní výbor NKI členských států EU a Evropského účetního dvora nemá žádnou kontrolu a za které nepřijímá žádnou odpovědnost.
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.