V rámci kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí EU byla během jeho zasedání 19. června 2015 v Rize (Lotyšsko) ustavena pracovní skupina, aby se posílila spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi v oblasti prevence nesrovnalostí a podvodů a boje proti nim s cílem chránit příjmy EU. Pracovní skupina má tyto konkrétní úkoly:
 
  • zaměřit se na kritické body v prevenci podvodů a boje proti nim podporou jednotných monitorovacích opatření v členských státech a formulováním návrhů na zlepšení předpisů EU;
  • zlepšit spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), zejména využívání jeho databáze pro monitorování nesrovnalostí a podvodů s cílem vytvořit vnitrostátní databáze;
  • sladit činnosti evropských kontrolních institucí v oblasti prevence nesrovnalostí a podvodů a boje proti nim;
  • posílit „kontrolní řetězec“;
  • zlepšit postupy zpětného získávání vnitrostátních a evropských zdrojů;
  • předkládat návrhy na zlepšení současných evropských norem.
 
Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na:
 
Giovanniho Coppolu, Účetní dvůr (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)