Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Pracovní skupina pro prevenci nesrovnalostí a podvodů a boj proti nim

 
 
V rámci kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí EU byla během jeho zasedání 19. června 2015 v Rize (Lotyšsko) ustavena pracovní skupina, aby se posílila spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi v oblasti prevence nesrovnalostí a podvodů a boje proti nim s cílem chránit příjmy EU. Pracovní skupina má tyto konkrétní úkoly:
 
  • zaměřit se na kritické body v prevenci podvodů a boje proti nim podporou jednotných monitorovacích opatření v členských státech a formulováním návrhů na zlepšení předpisů EU;
  • zlepšit spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), zejména využívání jeho databáze pro monitorování nesrovnalostí a podvodů s cílem vytvořit vnitrostátní databáze;
  • sladit činnosti evropských kontrolních institucí v oblasti prevence nesrovnalostí a podvodů a boje proti nim;
  • posílit „kontrolní řetězec“;
  • zlepšit postupy zpětného získávání vnitrostátních a evropských zdrojů;
  • předkládat návrhy na zlepšení současných evropských norem.
 
Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na:
 
Giovanniho Coppolu, Účetní dvůr (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.