Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Pracovní skupina pro daň z přidané hodnoty

 
Pracovní skupina pro daň z přidané hodnoty byla ustavena jako fórum pro výměnu zkušeností o fungování systému DPH v EU se zvláštním přihlédnutím k:
  • obecným trendům v oblasti DPH,
  • administrativní administrativní spolupráci mezi členskými státy,
  • měření ztráty DPH v důsledku podvodu a posuzování účelnosti politik v oblasti boje proti podvodům,
  • boji boji s podvody v oblasti DPH v rámci Společenství,
  • monitorování vývoje v oblasti DPH,
  • podpoře spolupráce v oblasti auditu DPH.
  •  
Další informace Vám poskytne:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)​​

 


 
Související zprávy:
 

 

12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.