No

​Pracovní skupina pro ochranu finančních zájmů Společenství byla zřízena v roce 2001 s cílem:

  • identifikovat statutární rámec, který existuje v každém členském státě k ochraně finančních zájmů Společenství, strukturu orgánu za tímto účelem zřízeného a jeho kompetence;
  • analyzovat pravomoci, kompetence a specifické činnosti prováděné národními a/nebo ústředními/regionálními NKI k ochraně finančních zájmů Společenství.

Pracovní skupina ukončila svůj mandát v roce 2003 poté, co předložila kontaktnímu výboru ke zvážení svou závěrečnou zprávu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, kterou kontaktní výbor přijal.

Další informace Vám poskytne:

Giovanni Coppola, Účetní dvůr Itálie (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)

Související zprávy: