Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Pracovní skupina pro ochranu finančních zájmů Společenství

 
Pracovní skupina pro ochranu finančních zájmů Společenství byla zřízena v roce 2001 s cílem:
  • identifikovat statutární rámec, který existuje v každém členském státě k ochraně finančních zájmů Společenství, strukturu orgánu za tímto účelem zřízeného a jeho kompetence;
  •  
  • analyzovat pravomoci, kompetence a specifické činnosti prováděné národními a/nebo ústředními/regionálními NKI k ochraně finančních zájmů Společenství.
 
Pracovní skupina ukončila svůj mandát v roce 2003 poté, co předložila kontaktnímu výboru ke zvážení svou závěrečnou zprávu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, kterou kontaktní výbor přijal.
 
 
Další informace Vám poskytne:
 
 
 
 

Související zprávy:
 
 
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.